Velkomen til oss

Sogndal Frivilligsentral skal vere ein lokalt forankra møteplass som er open for alle med lyst til å vere med på frivillig arbeid. Har du lyst til å vera med å bidra eller har idear til aktivitetar, ta kontakt med oss. frivilligsentralen@sogndal.kommune.no

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei i frå her hvis du vil være frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vera med på. Ta kontakt med Åge Vedvik age.vedvik@sogndal.kommune.no

Viktige telefonnummer

● Akutt fare for liv og helse: 113 ● Politiet: 112 - ved akutt hjelp og 2800 ved mindre alvorlege hendingar ● Nasjonal legevakt: 116 117 - Dette er eit nasjonalt nummer som sett deg over til næraste legevakt i ditt område ● Alarmtelefonen for barn og unge : 116 111 ● Mental helse : 116 123 ● Vold- og overgrepslinjen : 116 006 hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner ● Kirkens SOS : 22 40 00 40 ● Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300 er ein døgnåpen krisetelefon ● Raude kross hjelpetelefon: 800 33 331 (ope mellom kl. 14 og 22) ● Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777 (open søndag - torsdag fra kl. 18 til 22) ● Barnevernsvakta : 404 27 777

Om oss

Frivillig arbeid er ein ressurs for, og eit tillegg til, den kommunale tenesteytinga. I dette arbeidet er Sogndal Frivilligsentral ein koordinator og fungerer som kunnskaps- og informasjonsbase for frivillig arbeid. Har du lyst til å vera med å bidra eller har idear til aktivitetar ta kontakt med oss. E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no
2023 © Sogndal Frivilligsentral