Velkomen til oss

Sogndal Frivilligsentral skal vere ein lokalt forankra møteplass som er open for alle med lyst til å vere med på frivillig arbeid. Har du lyst til å vera med å bidra eller har idear til aktivitetar, ta kontakt med oss. frivilligsentralen@sogndal.kommune.no

Fjørevegen 17 held stengt .

Sogndal frivilligsentral blir med på den nasjonale dugnaden vedrørande korona viruset. Alle aktivitetar i Fjørevegen 17 er inntil vidare avlyst. Utstyr til Sognabui kan de levera som avtalt.

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei i frå her hvis du vil være frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vera med på. Ta kontakt med Åge Vedvik age.vedvik@sogndal.kommune.no

Viktige telefonnummer

● Akutt fare for liv og helse: 113 ● Politiet: 112 - ved akutt hjelp og 2800 ved mindre alvorlege hendingar ● Nasjonal legevakt: 116 117 - Dette er eit nasjonalt nummer som sett deg over til næraste legevakt i ditt område ● Alarmtelefonen for barn og unge : 116 111 ● Mental helse : 116 123 ● Vold- og overgrepslinjen : 116 006 hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner ● Kirkens SOS : 22 40 00 40 ● Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300 er ein døgnåpen krisetelefon ● Raude kross hjelpetelefon: 800 33 331 (ope mellom kl. 14 og 22) ● Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777 (open søndag - torsdag fra kl. 18 til 22) ● Barnevernsvakta : 404 27 777

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Om oss

Frivillig arbeid er ein ressurs for, og eit tillegg til, den kommunale tenesteytinga. I dette arbeidet er Sogndal Frivilligsentral ein koordinator og fungerer som kunnskaps- og informasjonsbase for frivillig arbeid. Har du lyst til å vera med å bidra eller har idear til aktivitetar ta kontakt med oss. E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no

Sosiale media

2021 © Sogndal Frivilligsentral